شرایط خرید طرح چکی

 •  مدارک هویتی :  ♦ کپی شناسنامه
  ♦ کپی کارت ملی
  ♦ احراز هویت از ثنا
  ♦ گواهی امضا از دفترخانه
 • مستندات شغلی :          ∇ کارمند :   * گواهی اشتغال به کا یا حکم کارگزینی
  *فیش حقوقی یا لیست بیمه
  * گردش 3 ماهه حساب حقوق

∇  مشاغل آزاد :  * کپی جواز کسب
*کپی اجاره نامه یا سند
*کپی گردش 3 ماهه حساب

 • مستندات محل سکونت :  ♦کپی اجاره نامه یا سند
  ♦تاییدیه کد پستیجهت کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از مدارک مورد نیاز با شماره های 88594357 ، 88594405 ، 88594532  تماس حاصل فرمایید.