طرح چکی

 

شرایط خرید طرح چکی :

 1. مدارک هویتی

 • شناسنامه
 • کارت ملی
 • احراز هویت از ثنا

 

 1. مستندات شغلی

 

 • کارمند

 • گواهی اشتغال به کار یا حکم کارگزینی
 • فیش حقوقی یا لیست بیمه
 • گردش 3 ماهه حساب حقوق

* *  چک تضمین به میزان 130 درصد اصل و فرع تسهیلات

 • مشاغل آزاد

 • جواز کسب
 • اجاره نامه یا سند
 • گردش 3 ماهه حساب دستگاه پز

**   چک تضمین به میزان 130 درصد اصل و فرع تسهیلات

 1. مستندات محل سکونت

 • اجاره نامه یا سند
 • تاییدیه کد پستی

             جهت کسب اطلاعات بیشتر باشماره های پشتیبان 88594357  ,  88594405  ,  8859532 تماس حاصل نمایند.